Categorie archief: Geef

Geef 2

Meer uit het boek van Bill Clinton:

Chris Hohn en zijn vrouw Jamie hebben in London het Children’s Investment Fund
opgericht, en bepaalden dat een deel van de opbrengsten van het fonds zou
worden doorgesluisd naar de liefdadigheidstak, de Children’s Foundation.
Dankzij de zeer hoge investeringswinsten
heeft het fonds inmiddels meer
dan een miljard dollar aan de stichting overgemaakt.
Toen ik Chris vroeg waarom hij op zo’n grote schaal geld
gaf, antwoordde hij: ‘Op een bepaald moment hadden we een punt bereikt waarop
geld voor ons geen extra waarde meer had. Het kan geen geluk brengen, maar het
kan wel vele levens redden of veranderen.’
Jamie vertelde: ‘Wij wilden iets doen aan de waarden waarmee
onze eigen kinderen opgroeien. Wij willen dat ze hartelijk zijn, dat ze zich
bekommeren om anderen en hen in hun waarde laten, dat ze zich inzetten voor de
goede zaak.’

Chris en Jamie vertelden allebei dat ze hun goede leven voor
een deel te danken hadden aan het tijdstip en de plaats van hun geboorte, en
niet alleen aan hun eigen talenten; daarom voelden ze een morele verplichting
iets terug te doen.

Hoeveel van jullie hebben hierbij stilgestaan?
Welke waarden geven we door aan onze kinderen: zowel eigen
kinderen als kinderen in de kerk en de samenleving?
Kiezen we hier bewust voor, of laten we alles gewoon zijn
gangetje gaan?

Advertenties

Geef

Dit is de eerste in een serie die Geef heet.
Citaten uit het boek Geef en verander de wereld van Bill Clinton.

Het eerste citaat is van Warren Buffet, een van de rijkste mensen ter wereld.
In 2006 maakte hij bekend 37 mijlard dollar te schenken aan liefdadigheidsorganisaties, waaronder de Bill and Melinda Gates Foundation (onder het motto: ik ben rijk geworden omdat andere investeerders vonden dat ik hun geld beter en doeltreffender kon investeren dan zijzelf. Precies zo kunnen Bill en Melinda mijn geld beter uitgeven dan ik dat kan.).

Mijn gift stelt niets voor. Ik kan alles hebben wat mijn
hartje begeert met minder dan 1 procent van mijn rijkdom. Ik ben op het juiste
moment in het juiste land geboren, en mijn werk is onevenredig goed beloond in
vergelijking met dat van leraren en soldaten. Ik geef gewoon terug wat ik
teveel heb gekregen en wat voor mij geen waarde heeft, maar voor
anderen veel
kan betekenen.
De mensen voor wie ik echt bewondering heb, zijn de kleine donateurs die een film of een etentje
laten schieten om mensen in nood te helpen.

En Clintons opmerking: Als we allemaal zouden denken en doen als Buffett, zou de
wereld er een stuk beter uitzien.

Buffett_gates