Categorie archief: Eenheid

Eilandjes

Kon ik toch niet weerstaan….   (klik op het beeld om het duidelijker te krijgen)

Island

Advertenties

Eenheid: Slot

Dit is de laatste in de serie over eenheid.
Ik zet de vijf
bijbelse principes op een rij:

  1. Wij moeten fundamenteel leren denken: wij zijn al één
  2. (Agapé)Liefde voor elkaar en de wereld is het primaire bewijs van ons christen zijn
  3. Wij zoeken actief en bewust naar eenheid in denken en streven
  4. Wij laten alle ruimte voor de veelkleurigheid van Gods volk
  5. Het doel van dit alles is het winnen van de wereld

Ik wil jullie aanmoedigen om hier echt mee aan de slag te
gaan.
Praktische stappen, geworteld in de eenvoudige bijbelse
waarheden.
Niet praten, doen.
Want anders gaat de kerk ten onder in onze samenleving.

De posters heb ik zelf bedacht en gemaakt.
Alleen deze uitspraak heb ik van iemand anders.
Klik op de poster voor de bron.

(als je even stil staat bij wie dit zegt, waar hij vandaan komt, in welke kerkelijke omgeving hij zich bevindt, en je legt de link met het thema eenheid en het winnen van de wereld, dan kan je een glimlach niet onderdrukken. Maar ook weer mooi dat deze geluiden (eindelijk) klinken.)

Eenheid_poster_10


Prioriteit

Eenheid_poster_9


Doel

Het vijfde (en laatste) principe is dit:

Dit streven naar
eenheid en liefde heeft als doel het winnen van de wereld.

Joh. 17:20 Laat hen
allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons
zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
 (Jezus)
1 Pet. 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven
heeft om de grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Als dit doel niet voorop staat in ons denken en handelen als
kerk dan is de rest van wat we doen ik-gericht en dus, per definitie, zondig en, voor Gods Koninkrijk,
vruchtloos.
Ik-gerichtheid is het kenmerk van de oude, zondige mens.
Liefde voor de naaste is het kenmerk van iemand die vol is
van de Geest.

Een kerk die de wereld niet op haar hart heeft verliest haar
bestaansrecht.
Stof tot nadenken als je kijkt naar de kerk in onze Europese
cultuur en samenleving.
En niet alleen nadenken.
Bekering, vernieuwd denken (Ef. 4:23), actie.


Kerkenraad

Dit weekend hielden we een bezinningsweekend (24u) met onze kerkenraad.
Wij hebben van elkaar genoten (tot diep in de nacht) en met elkaar gesproken over zeer wezenlijke dingen.
Erg blij ben ik met onze kerkenraad.
De kenmerken en vruchten van christelijke eenheid zijn ruimschoots aanwezig onder ons.
Het is heel gaaf om dat mee te mogen maken, en geeft veel hoop voor de toekomst.
Ik ben trots op deze mensen en ik ervaar het als een voorrecht om hiervan deel te mogen zijn.

Kerkenraad_2007


Standpunt

Stel dat er minder ‘standpunten’ zouden zijn.

Eenheid_poster_8


Veelkleurigheid

Klik op de poster voor de grote verrassing:

Eenheid_poster_6