In Hem

Ik vraag me af of het fundament van ons spreken over het verzoenende, plaatsvervangende werk van Jezus, niet de frase van Paulus, in Hem, moet zijn.
Een snelle kijk door de brieven van Paulus laat zien dat hij deze term veelvuldig gebruikt (de NBV vervangt soms het woord in met andere voorzetsels. Zo aangegeven.):

2 Ko 5:21  God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door in hem rechtvaardig voor God konden worden.
2 Ko 13:4  Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als in Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht.
Kol 2:10  en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld hebt u de volheid verkregen in Hem.
Kol 1:16  in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
1 Jo 2:6  Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
1 Jo 3:6  Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.
1 Jo 4:13  Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Dat in Hem omvat heel Jezus’ leven, zijn dood, zijn opstanding en zijn verheerlijking.
En nog meer: in Hem werden we geschapen en in Hem bestaan we (Kolossenzen 1); in Hem blijven we.
Binnen dat in Hem past de grote ruil, het plaatsvervangend lijden, de verzoening, God staat voor ons in, de betalingsmetafoor, de definitieve overwinning op satan, zonde en dood – en welke metafoor, beeld of manier van uitdrukken dan ook. Met veel anderen wil ik ervoor waken dat die metaforen daar wel binnen blijven. Geen één wil ik loslaten – ook niet door “het hart van de rechtvaardigingsleer” te klein te maken.

Deze gedachte is niet nieuw. Augustinus, Luther en Calvijn, o.a., spraken veelvuldig over het feit dat wij in Christus zijn. Dat is het fundament van ons bestaan als kinderen van God.

Dat in Hem helpt mij beter horen wat de Bijbel zegt over de betekenis van Jezus’ kruisdood – en nog meer: alles wat ik in Hem ben, en Hij in mij.

Advertenties

2 responses to “In Hem

  • Henk v. B.

    “door Christus”of “in Christus”. Voor sommigen een nuanceverschil. Ik deel je mening Norman, dat het echter een wezenlijk verschil is!

    Gr. Henk van B.

  • Joke Brouwers

    Boeiend Norman, je geeft woorden aan iets dat ik vanaf heel jong af aan al heb gevoeld, het ‘in Christus’ gaf mij als kind al een heel veilig gevoel, in Christus ben je af zoals het moet zijn, je bent geborgen. Door je leven en levenseinde heen zul je bij God de Vader terecht komen, net als Jezus deed, in Christus maak je je fundament niet kwijt. Mooi hoor

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: