Talbott

Nu een wat serieuzer onderwerp, tussen de bedrijven door (spelen met m’n kleinzoon, bedoel ik).

Ik heb net het boek uit, The Inescapable Love of God“, door Thomas Talbott. Het gaat over christelijk universalisme. Een fascinerend boek, want Talbott benadert het onderwerp niet in de eerste instantie theologisch, maar filosofisch en logisch. Daarmee mis je eea, maar de benadering is ook geheel anders en dus verfrissend.

Een vrije vertaling van bladzijde 43:

Central voor het christelijke geloof is de idee dat God, die een liefdevolle schepper is, bezig is in de wereld zondaars met zich te verzoenen. Maar christenen zijn het vaak met elkaar oneens over de reikweidte en het ultieme succes van Gods reddende werk. Deze onenigheden laten zien dat  christenen zeer verschillend tegen God aankijken – wie Hij is en hoe Hij werkt. De verschillen zijn zo groot dat je je af kan vragen of christenen in feite dezelfde God aanbidden.

Om deze verschillen scherp en helder neer te zetten, kijk naar de volgende stellingen:

1. God wil dat de hele wereld (elke persoon) met Hem verzoend is.

2. Gods almacht is zo groot dat Hij in staat is om zijn reddende plan te verwezenlijken.

3. Sommige mensen zullen nooit met God verzoend worden, en God zal die mensen straffen door ze in een plaats van eeuwige pijniging te plaatsen, zonder enige hoop op redding. Of Hij zal ervoor zorgen dat ze helemaal ophouden te bestaan (annihilatie). (einde vertaling)

Volgens Talbott kunnen deze stellingen niet alle drie tegelijk waar zijn. Toch zijn er bijbelteksten die alle drie lijken te onderbouwen.

Vervolgens stelt Talbott dat de drie grote theologische lijnen in de kerk een van deze stellingen aan de kant zetten.

De volgelingen van Augustinus (en ook Calvijn en de gereformeerden) verwerpen stelling 1. Zij geloven dat God een beperkt aantal mensen uitverkoren heeft om te redden. Stellingen 2 en 3 zijn dus waar, want zijn doel om sommigen te redden en anderen verloren te laten gaan wordt verwezenlijkt..

De Arminianen (zeg maar, evangelischen) verwerpen stelling 2. Volgens hen wil God iedereen redden, maar, omdat iedereen een vrije wil heeft, kiest niet iedereen voor God. Degenen die niet voor God kiezen ondergaan de straf van stelling 3.

Het universalisme verwerpt stelling 3. Omdat God iedereen wil redden, en ook in staat is om dat te verwezenlijken, kan het niet mogelijk zijn dat een eeuwige straf zonder herstel mogelijk is. Anders zouden de stellingen 1 en 2 niet kloppen.

Anders gezegd: voor de gereformeerden blijft Gods almacht staan (Hij bereikt altijd zijn doel), maar zijn liefde is beperkt (Hij heeft niet iedereen lief). Voor de arminianen is Gods liefde zonder grens, alleen Hij is niet in staat (of stelt zich niet in staat) om zijn reddende doel te verwezenlijken. De universalist laat Gods liefde onbeperkt staan en ook zijn almacht, omdat God ook iedereen redt die Hij wil redden.

Interessant is dat elke christen een stelling verwerpt die, naar het lijkt, gestoeld is bijbelse teksten.

Talbott vraagt: welke combinatie van stellingen geeft ons een God die het aanbidden waard is? Welke combinatie van stellingen geeft het stevigste fundament voor hoop? En welke combinatie kan een bron van angst zijn?

Boeiende en interessante benadering. Hebben jullie gedachten hierover?

Advertenties

5 responses to “Talbott

 • Renske

  Waar halen die gereformeerden hun basis vandaan om stelling 1 te verwerpen? Ik ben gereformeerd! Help! (wat moet ik nu worden?)
  Logisch gezien kunnen ze niet alledrie, maar dan vergeet Talbott dus om naar de mens te kijken. Onze afkeer van God. Er zijn tal van mensen die zich bewust van onze liefdevolle God afwenden. Of komt dat omdat zij nog nooit de werkelijke omvang van Gods liefde hebben gezien, die irresistable is… Lastig…

 • Norman

  @Renske: Talbott zou zeggen: idd, de liefde van God is “irresistable”. Gods interactie met de mens is bedoeld om hem/haar de werkelijke omvang van Gods liefde te laten zien. Ook de verschrikkingen van de “hel” die in de bijbel genoemd zijn hebben dat doel. Ze hebben een herstellend en verzoenend doel. Geen van Gods acties met betrekking tot de mens eindigt in een onherstelbare breuk tussen God en de mens. Op die manier hou je rekening nmet de aard van de zonde (de “ernst van de zaak”). Talbott zegt niet veel over de zonde, dat ontbreekt een beetje in z’n boek.

 • henriët ferguson

  Mijn hoop is dat Gods woorden over de hel bovenal bedoeld zijn om ons in actie te laten komen.
  De hele teneur is dat we wat moeten dóen. Het is onmisbaar voor ons eigen heil dat de mens kiest en handelt en niet als een dier alles maar over zich laat komen. De hele idee van de hel is gericht op onze keuzes. Het is niet de bedoeling dat we erover gaan redeneren!
  Alle pogingen om met ons verstand logisch over Gods wezen en plannen te redeneren, lopen stuk op onze beperktheid. Prachtig hoor, die 3 stellingen, maar ze leiden tot gebondenheid. God wil gewoon niet dat wij ons [hoogmoedige “griekse”]denken laten regeren over zijn Woord. Hij zal de “wijsheid der wijzen verderven,” en “zijn gedachten zijn niet onze gedachten.” Hij weet heus wel wat Hij doet met al die voor ons tegenstrijdige bijbelgedeelten! Het zijn zijn gereedschappen, die Hij inzet om nu eens deze gedachte voor deze persoon levend te maken, en dan weer die gedachte voor een ander persoon.
  Zetten we met ons denken God klem, alsof Hij geen andere mogelijkheden meer heeft wanneer onze logica Hem dwingt om óf wreed te zijn óf onze keuzes ultimately niet serieus te nemen? Nee, dat zet God niet klem, maar óns.
  Hou gewoon op met theoretiseren, laat het oordeel aan de liefde en wijsheid van God over, en ga wat dóen! Goed doen en genieten, geven en ontvangen, liefhebben en lachen, onrecht bestrijden, je leven geven, huilen en lofprijzen en juichen om zo’n God, die je serieus neemt en jouw bijdrage niet wil missen.

 • Peter Hoogendijk

  Voor deze en andere vragen rondom Gods plan verwijs ik graag naar de website van stichting In Perspectief: http://www.inperspectief.com
  Deze stichting geeft ook de Nederlandse vertaling uit van Talbott. Luister eens naar de online studies!

 • Norman

  @Peter: dank je. Ik was bekend met deze website, maar ik wist niet dat Talbott vertaald was. Hoe kom ik aan die vertaling? Ik volg ook de blog van Wim (familie, neem ik aan….;-)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: